Gerekli Belgeler

GÜMRÜK VERİTABANI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

  • Hizmet sözleşmesi
  • Vekaletname,(Noterden)
  • İmza Sirküleri,(Noterden)
  • Ticaret Sicil Gazetesi İlanı,(Ticaret Odası veya Baglı olunan odalar)
  • Faaliyet Belgesi , (Ticaret Odası)
  • Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı, (Vergi Dairesi)
  • Firma Yetkilisin Nüfus Cüzdan Sureti(Fotokopi Olabilir)
  • Firma Kaşesi
  • Firma Antetli kağıdı