Hizmetlerimiz

 • İthalat - İhracat
 • Transit Gümrükleme Hizmetleri.
 • Yatırım Teşvik.
 • Dahilde İşleme - Hariçte İşleme
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme
 • Antrepo İşlemleri.
 • Serbest Bölge İşlemleri.
 • Ata Karnesi İşlemleri.
 • Elleçleme İşlemleri
 • Dökümantasyon Hizmetleri
 • İnteraktif Gümrükleme İşlemleri

Danışmanlık Hizmetleri

Dış Ticarette Standardizasyon tebliğlerinde yer alan Sağlık Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Belgeleri ile TSE belgelerinin İzmir - İstanbul ve Ankara dan takibi ve düzenlenmesi, Tarım İl Müdürlükleri, Ziraii Karantina ve Veterinerliklerde analizlerin takibi ve sonuçlandırılması. Yerli ve Yabancı yatırımcılarar yapacakları yatırımlarda Türkiye' deki Gümrük, Kambiyo, Teşvik, Dış ticaret ve benzeri konularda Yatırım Danışmanlığı hizmetleri, uzman ve deneyimli kadroları ile verilmektedir.

 

Bu hizmetlerle ilgili

Projeler hazırlanması, Teşvik belgelerinin hazırlanması,izinlerin alınması ve kapatma işlemlerinin yapılması.

Müşteriler adına serbest bölge ofislerinin yönetilmesi, Müşteriler adına antrepo izinlerinin alınmasıve sürecin yönetilmesi, Dış Ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin müşteri adına hazırlanması (ATR,Menşe Şahadetnamesi,EUR.1-EUR-MED Menşe belgeleri,faturalar)