Hizmetlerimiz

 • İthalat - İhracat
 • Transit Gümrükleme Hizmetleri.
 • Yatırım Teşvik.
 • Dahilde İşleme - Hariçte İşleme
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme
 • Antrepo İşlemleri.
 • Serbest Bölge İşlemleri.
 • Ata Karnesi İşlemleri.
 • Elleçleme İşlemleri
 • Dökümantasyon Hizmetleri
 • İnteraktif Gümrükleme İşlemleri